Profil společnosti

DANĚ CZ s.r.o. je daňová kancelář poskytující služby s odbornou péčí, zajištěnou profesionálními daňovými poradci a dalšími odbornými pracovníky. Společnost je zapsaná v seznamu poradenských společností, vedeném Komorou daňových poradců České republiky.